NEVEINK

IN NOMEN EST OMEN   tartja a   latin közmondás.  

A Nyárádmentiek  nem ismerték ugyan a latin közmondást, de az értelmére ráéreztek: NEVÉBEN A VÉGZETE.

Ősi ösztönnel érezték,  hogy minden ember sorsát meghatározza a neve, mert minden  névnek jelentése van. Gondosan ügyeltek rá: milyen névvel indítják útra /életútra/ újszülött gyermeküket, akit, ha nem is a születése napján, de legalább azon a héten meg is kereszteltek.   Bevett szokás volt, hogy a gyermek valamelyik  nagyszülője, szülője nevét örökölte,  ha már volt olyan nevű gyermek, akkor valamelyik tisztelt szent nevét adták.  Senkinek nem volt két keresztneve, de idegen "úrias" neveket sem adtak, nehogy gúny tárgya legyen a "cifra" nevű gyermek/felnőtt. Még a magyaros Attila, Zsolt, Csilla, Melinda  név is csak a múlt század  '70-es éveiben kezdett elterjedni. Azelőtt még azt a néhány általánosan használt keresztnevet is saját, a helyi szóhasználatnak megfelelően alakították : JULA, JULIS / Julianna/,  MARIS, MÁRI /Mária/,  GIZA, GIZUS /Gizella/,  BIRI /Borbála/,  SÁNDI, JÓSKA, LÁZI voltak a legismertebbek.
A továbbiakban a gyakrabban használt keresztnevek jelentése, dátum szerint, és ábécé sorrendben.

                                                              

ALBERT: (szeptember 27)   germán eredetü Adalbert német rövidülése.   JELENTÉSE: fénylő nemesség.                                        Nyárádmentiesen:   Albi,    Berci       ( Pld: Nagy szent Albert,  a középkor és a skolasztika legműveltebb tudósa, sváb származású dominikánus szerzetes.)
AMÁLIA: (július 10,okt. 7.)     a germán eredetü Amalberga összetett név becézéséből alakul. JELENTÉSE:  védelem                  Nyárádmentiesen:  Ámáli, Málika
ANDOR: ( november 30.)   a latin Andronicus régi magyar alakja. JELENTÉSE: lásd: András
ANDRÁS: ( november 30)   a görög Andreios-ból magyarosodott. JELENTÉSE:  Férfias, férfi      Ny.m: Bandi
Pld: Szent András apostol, Sinon Péter testvére. Ők Keresztelő János tanítványaiból lesznek Jézus első követői. Kr.u. 60-

ban keresztre feszítik. Keresztjének szárait átlósan ácsolják, ez az u.n. andráskereszt, a vasúti átjároknál használják.
ANTAL: ( január 17, június 13)      a római Antonius nemzetségnév rövidülése. JELENTÉSE: herceg, fejedelem, előljáró   
Ny.m: Anti, Tóni     Pld: Páduai szent Antal,  1195-1231 között élt ferencrendi szerzetes. Spanyol nemesi családból származott. Csodatevő  szentként tisztelték, tisztelik napjainkban is.
ARANKA: a latin Aurelia kicsinyítőképzős változatából alakult régi magyar név. JELENTÉSE: arany, aranyos

                             

 ÁBEL:  (január 2.)
ÁBRAHÁM:  héber eredetü, bibliai név,  JELENTÉSE:  a sokaság atyja,   Ny.mentén:  Ábris

ÁGNES:  (január 21) a latin agnus szóból, JELENTÉSE: bárány,  Ny.mentén: Ágnis, Ágniskó
ÁRON:  (április 2) héber eredetü, JELENTÉSE: tisztánlátó, ihletett

                                                                     

BALÁZS:  (febr. 3.) a latin Blasio- névből alakult, JELENTÉSE: királyi (pl. szent Balázs vértanu püspök)
BÁLINT: (febr. 14.) a Valentinus családnévből, JELENTÉSE: erős
BENEDEK: ( márc. 21.) a latin Benedictus forditásából JELENTÉSE: áldott  Ny.m: Béni
BERTA:  (aug. 6.) a germán Perchta istennő nevéből alakult JELENTÉSE: fényes Ny. m: Bertus, Tusi
BÉLA: (ápr. 23.) a bél török szó származéka, JELENTÉSE : előkelő  Ny. m: igen ritka név
BORBÁLA: (dec. 4.) a görög Barbara magyarosodása, JELENTÉSE: barbár nő, Ny.m: Biri

                                                                   

 DÁNIEL: (juli.21.) héber eredetű név, JELENTÉSE: Isten a birám Ny. m. Dani
DÁVID: (juli.8.) héber ered. JELENTÉSE: kedvenc, kedves
DEMETER: (okt.26.) görög név. JELENTÉSE: Déméternek, a Föld istennőjének ajállott, Ny.m. Döme
DÉNES: (ápr.8.) görög, JELENTÉSE: Dionüszosznak szentelt, Ny. m. Dénkó
DOMOKOS: (aug.4.) a latin Dominicus névből, JELENTÉSE: az Úrhoz tartozó, Ny. m. Domi

                  

ELEK: (júl.17.) a Velek régi magyar névből alakult, külön JELENTÉSE nem ismert
ELZA: (dec. 1) a héber Eliséba névből alakult, JELENTÉSE : Isten az én eskűvésem Ny. m. Eliza
ELLA ( márc. 24) német és magyar nevek becézéséből önállósult külön JELENTÉSE nincs
EMMA: (jún.29, nov.24.) germán eredetű, JELENTÉSE: nagy, teljes,
ERZSÉBET: (nov.19) héber névből, JELENTÉSE: az Úr az én eskűvésem Ny.m: Erzsi, Bözsi, Böske
ESZTER: ( május 24.) héber JELENTÉSE: mirtusz
ETELKA: ( dec. 16.) a német Adelheid + a magyar Etele női párja Ny. m Etus, Tusi, Eta,
ÉVA: (dec.24) héber név, JELENTÉSE: életet adó Ny. m. Évi, Vicus

                                                                              

FERENC: (okt.4, dec.3.) a latin Franciscus névből, JELENTÉSE: francia, Ny.m. Feri, Ferkó, Ferke, Frici

GÁBOR: ( márc.24.) a héber Gabrihelből, JELENTÉSE: isten embere, Ny.m. Gabi, Gábris
GÁSPÁR: ( jan.6, aug. 27) JELENTÉSE: kincset érő, Ny. m. Gazsi, Gáspi

GERGELY: ( márc. 12.) a görög Gregoriusból, JELENTÉSE: éberen őrködő Ny.m. Gergi, Gergő, Gerő
GIZELLA: (máj. 7.) a germán Geisel névből, JELENTÉSE: túsz, Ny. m. Giza, Gizi, Gizus
GYÖRGY: ( ápr. 24.) görög név, JELENTÉSE: gazdálkodó, földművelő Ny. m. Gyuri, Gyúrka,

                                                                                          

IBOLYA: ( aug.8.) régi magyar név, a hasonló nevű virágból, JELENTÉSE: (állitólag: szerény) Ny. m. Ibi, Ibolyka
IDA: ( ápr.13.) germán eredetű név, JELENTÉSE: tevékeny, szerény Ny. m. Iduka
IGNÁC: (febr. 1.) a latin ignis szóból, melynem JELENTÉSE: tűz, Ny. m. Náci

ILONA: ( aug. 18) a görög Hélios (Nap) származéka, Ny.m. Ilus, Ica, Ilonka
IMRE: ( (nov.5) a germán Amalrich származéka NY.m. Imrus, Imi
IRÉN:( márc. 25) a görög Eirénéből sármazik, JELENTÉSE: béke

IRMA: ( május.3.) a germán Irmin származéka, JELENTÉSE: félistenhez tartozó Ny.m. Irmus,
ISTVÁN: (aug.20, dec.26) a görög Stefanos névből, JELENTÉSE: koszorú Ny.m. Están, Pista, Pesta

                                                                            

JÁNOS: (jan.27, jún.24, dec.27) héber név, JELENTÉSE: Isten kegyelmes Ny.m. Jancsi, Jankó
JÓZSEF:( márc.19) héber eredetű, JELENTÉSE: Isten szeret Ny. m. Józsi, Jóska
JULIÁNNA: (febr.16) latin nemzetségnév JELENTÉSE:ragyogó, Jupiternek szentelt, Ny.m. Jula, Juliska, Julis

                                                            

KATALIN: (ápr.29,nov.25) német eredetű JELENTÉSE: korona, Ny.m. Katica, Katus
KÁLMÁN: (okt.13.) török eredetű, JELENTÉSE: maradék, Ny.m. igen ritka
KÁROLY: (jan.28, nov.4) a magyar karvaly (Karuly)+a germán Karl JELENTÉSE: legény, Ny.m Karcsi,
KLÁRA (aug.12.) a latin clarus szóból, JELENTÉSE: világos,

                                                              

LAJOS: ( aug.23.) ófrancia név  Louis,  JELENTÉSE: hirnév, háború, Ny.m. Lajas, Laji, Lali
LENKE: (juli.23.) a német Lenchen és Helena becézett formája, JELENTÉSE: ismeretlen
LÁSZLÓ: (juni.27)  szláv,  JELENTÉSE: hatalom, dicsőség 
LÁZÁR: ( dec.17.) héber eredetű, JELENTÉSE: Isten a segitőm Ny. m. Lázi,
LÚJZA:  ( márc.2.)  francia Louise magyarosodásából, a Lajos női párja

LUKÁCS: (okt.18) latin eredetű, JELENTÉSE: Lucaniából való Ny.m. Luki

                                                                          

MAGDOLNA: ( juli.22.) héber név , JELENTÉSE: Magdalából való nő Ny.m. Magda, Magdus
MARCELLA: ( jan.31.) latin családnévből alakult, JELENTÉSE: Mars istenhez tartozó
MARGIT: ( jan.18.) latin név, JELENTÉSE: gyöngy
MÁRIA:  (aug.15, szept.12) a héber Miryamból ered, JELENTÉSE: számos kisérlet ellenére ismeretlen, Ny. m. Mariska, Mári, Mari
MÁRTA:  ( jan.29.) héber eredetű, JELENTÉSE: úrnő, háziasszony, Ny.m. Mártus,Márti, Tusi
MÁRTON: (nov.11.) latin név, JELENTÉSE: Mars istenhez hasonló, Ny.m. Marci
MÁTÉ: (szept.21.)  héber eredetű név a Matitjahu -ból, JELENTÉSE: Jahvé ajándéka            
MÁTYÁS: (febr.25) héber-latin név, JELENTÉSE: tisztségviselő,  Ny.m. Matyi
MIHÁLY: (szept.29.) héber, latin, JELENTÉSE: Istenhez hasonló, Ny. m. Misi, Miska
MIKLÓS: ( dec.6.) görög Nicholaus-ból, JELENTÉSE: győztes nép, Ny.m. Miki
MÓZES: (május 16) egyiptomi eredetű, JELENTÉSE: vizből kimentett, Ny.m. Mózsi

                                                                                

ORBÁN: (május 25) latin eredetű,az Urbanus alakulása, JELENTÉSE: római városlakó.
ÖDÖN: (nov.16) a görög Eugen magyarosodása, JELENTÉSE: előkelő, Ny.m. Ödi

PÁL: (jún.29-30, jan.25.) latin eredetű, JELENTÉSE: kis termetű, Ny.m. Palika, Palkó,
PÉTER:(júni.29)  latin név, JELENTÉSE: kőszikla, Ny.m. Peti, Petykó
PIROSKA: (jan.18.) latin Prisca-ból, JELENTÉSE: régi, egykori Ny.m. Piri, Pirka
POLIXÉNIA: (febr.17.) latin eredetű, JELENTÉSE: ajándék Istentől, Ny.m. Pólika, Póli    

REBEKA: (szept.2.)  héber Ribka névből, JELENTÉSE: ismeretlen, Ny.m. Rebi, Rebus  
REGINA: ( szept.7.) latin eredetű, JELENTÉSE: királynő, Ny.m. Régina, Regus
RÓZÁLIA: (szept.4.) olasz eredetű rosa szóból, JELENTÉSE: rózsa, Ny.m. Rózsi, Rozálka, Rózsa,Záli

SÁRA: (jan.19) héber eredetű: JELENTÉSE: úrnő, hercegnő Ny.m. Sárika, Sári
SIMON: (jan.5.) héber eredetű, JELENTÉSE: meghallgatás, Ny.m Simi

                                                                   

TERÉZ: (okt.15.) a görög theros szóból, JELENTÉSE: nyár, szüret, Ny.m. Tera, Tercsi, Terus
TIBOR: (ápr.14.) latin eredetű, JELENTÉSE: Tibur városából való,Ny.m. igen ritka

TÓDOR: (febr.7.) német eredetű, JELENTÉSE: Isten ajándéka Ny.m. rika

VENCEL: (szept. 28.) szláv eredetű, JELENTÉSE: dicsőséges, koszorú. Ny.m. Venci,
VERONIKA:
(jan.13.) latin eredetű veron+ikon, JELENTÉSE: igaz kép, Ny.m. Verus, Vera, Veronka,
VIKTOR:
(szept.5.) latin név, JELENTÉSE: győző, Ny.m. Vityi, Viki
VILMA:
(dec.5.) germán eredetű, JELENTÉSE: erős akaratú, védelmező
VINCE: (jan.22.) latin név, JELENTÉSE: győztes  Ny.m. Vinci

ZAKARIÁS: (szept.6.) héber eredetű, JELENTÉSE: Isten megemlékezett, Ny.m. Zaki
ZELMA
: (jan.23.) Salome és Anzelma becézőjéből alakult, JELENTÉSE: ismeretlen,
ZSIGMOND: (május 3.) germán eredetű, JELENTÉSE: győzedelmes védő, Ny.m. Zsiga
ZSUZSÁNNA:
(febr.19) héber eredetű, JELENTÉSE: liliom Ny.m. Zsuzsika, Zsuzsi, Zsuzsa

Ezek voltak a gyakrabban használt keresztnevek a Nyárádmentén, aki ezektől eltért, az  gúny tárgyává tette a gyermekét. Ezt elkerülendő, még a múlt század utolsó éveiben is ragaszkodtak a régi, mindenki által elfogadott nevekhez.

                                                                     

 

0.028 mp